Nasıl Değerlendiriyoruz?

Sitemizin amacı, görevde olan KKTC Hükümetlerini ve üyelerini, meclis kürsüsünden okumuş oldukları “Hükümet Programı” ve açık kaynaklardan verdikleri demeçleri sayesinde değerlendirerek ve verilen sözlerin ne kadarının gerçekleştiğini tespit ederek, başarı oranlarını ortaya çıkartmak ve seçmenlerin bir sonraki seçimde sağlıklı değerlendirmeler yapabilmesine yardımcı olmaktır.

  • Görevde bulunan UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin Hükümet Programı tarafımızdan maddelere ayrıştırılarak 338 vaadinin olduğu tespit edilmiştir.
  • Sitemizde ayrı bir başlık altında değerlendirmeye alınan, bu hükümetin Türkiye Cumhuriyeti ile imzalamış olduğu “Yapısal Dönüşüm Programı” ismi verilen Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü de 81 vaatten oluşmaktadır.
  • Söz/vaat ve icraatların yapılıp yapılmadığının ya da bu icraata başlanıp başlanmadığının denetimi, basına yansıyan açık kaynaklardan veya ilgili bakanlıkların resmi web sayfalarından kontrol edilmektedir.

Bu linkler şunlardır;

  • Başlıca değerlendirme kaynağımız değerlendirmeye konu bakanlıkların bizzat kendi resmi web siteleri olması yanında, haber siteleri de değerlendirmelerimizde yararlandığımız kaynaklar arasında bulunmaktadır.
  • Gözümüzden kaçan hususların tespiti halinde ve bildirimleriniz sayesinde ilgili husus anında düzeltilecektir. Lütfen iletişim bilgilerimizden bize ulaşınız.